fbpx

Ohniště “Na cihelce”

TEREZA ČECHOVÁ

Rám, výhled, oheň. Spojení. Společenství.

Středobodem mého návrhu je oheň. Ten má sílu spojovat a pomáhat sociální interakci.
Svůj návrh jsem umístila v blízkosti vršku jednoho z kopců v parku. Terén zde vytváří mělký důlek, který poskytuje dobré závětří pro ohniště. Zároveň je odtud stále dobrý výhled na protější břeh Vltavy a její přírodní rezervaci Větrušické rokle. Tento výhled je v návrhu zarámovaný dřevěným rámem vystupujícím nad horizontální prvky. Při pohledu z větší dálky je viditelný jen rám, a pokud by v ohništi hořel oheň, posloužil by také k zarámování obrazu společenství utvořenému okolo něj. Platformy okolo ohniště stoupají směrem k rámu a vybízejí k posezení okolo ohně ve skupině lidí. Jejich dostatečná šířka umožňuje také širší škálu využití v průběhu času.