fbpx

Prezentace před zástupci Skanska Reality a.s. a panem místostarostou

Prezentace před zástupci Skanska Reality a.s. a panem místostarostou

11. 3. 2019 Po intenzivním navrhování jsme se prvně setkali se zástupci Skanska Reality a.s., která je v tomto projektu hlavním partnerem Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT. Pozvání na prezentaci přijal také místostarosta Libčic nad Vltavou pan Vít Penížek.

V pondělí jsme se poprvé prezentovali své návrhy před externími kritiky, prezentací se účastnili zástupci Skanska Reality a.s. a pan místostarosta Libčic nad Vltavou. Díky nim se nám dostalo nových pohledů na věc. Každý z nás prezentoval dva návrhy. Diskuze probíhala hlavně ohledně zamýšlené funkční náplně iniciačního bodu a jeho umístění v parku. Většina našich návrhů byla situována na severozápadním konci území, poblíž plovárny. To se ukázalo jako dobré řešení, protože projekt by měl být dle externích kritiků umístěný v co největší blízkosti stávající zástavby tak, aby byl dnešním obyvatelům dobře přístupný. Ačkoli se žádný s projektů nesetkal jen s negativním ohlasem, vítány byly především návrhy, které spojovaly více funkcí, a které byly natolik výrazné, aby mohly sloužit jako orientační bod blízkému okolí.


About Author : administrator