fbpx

Stožár

KRISTÝNA REJSKOVÁ

Zadáním projektu je „iniciační bod” – první vstup investora do území, pokus o iniciaci libčických obyvatel, zásah, který má v parku vybudit aktivitu a pozvednout jeho význam.
V první fázi se ptám, čím chci, aby se tento bod stal – má to být bod jako symbol, plocha pro setkání, místo pro hru, orientační prvek? Mou primární motivací je vytvoření něčeho, s čím se člověk může v parku identifikovat.

Stožár nese vlajku jako symbol. Svým tvarem se vztahuje k ostatním libčickým komínům, svou konstrukcí se odkazuje na cihlářskou historii. Díky své výšce je odevšad viditelný. Zároveň nabízí výhled do okolí, který je díky Větrušickým roklím na protějším břehu Vltavy výjimečný.

V Libčicích se vyráběly cihly a pálené tašky. Materiál na ně se těžil právě v parku, těžba je v morfologii terénu dodnes patrná. Obvodový plášť stožáru je inspirován cihelnou vazbou. Linie cihel otočené o pravý úhel vytvářejí dřevěnou konstrukci ze svislých hranolů propojených vodorovnými příčlemi.

Uvnitř dřevěné konstrukce stoupá kovové točité schodiště, které člověka vyvede na vrchol, k výhledu.